INFORMACJA DLA KLIENTÓW ALTER NATUS SP. Z O.O.

 

Szanowny Kliencie,

w Alter Natus Sp. z o.o. jesteśmy głęboko zaangażowani w budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa wśród naszych klientów i kooperantów. Nasz model działania został w pełni dostosowany do przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

Administratorami danych osobowych jest:

  • Alter Natus Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy Placu Bankowym 2, 00-095 Warszawa

W Alter Natus Sp. z o. o wyznaczono inspektora danych osobowych, z którym można się skontaktować za pomocą maila biuro@alternatus.pl drogą pocztową: Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Alter Natus Sp. z o. o przetwarza dane osobowe w celu promocji, polecania oraz usług doradczych w zakresie przygotowania danych finansowych niezbędnych do pozyskania finansowania, a także w celu przygotowania analiz finansowych klienta na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO. Dane przetwarzane są przez okres przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem  umowy pośrednictwa wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub przez okres dochodzenia wynikających z niej roszczeń lub przez okres wykonywania usługi doradztwa finansowego i przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem tych usług zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy. Ponadto w celach marketingowych na podstawie art.  6 ust. 1 pkt a) RODO (dane przechowywane są do czasu cofnięcia zgody).

Odbiorcami danych osobowych z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych  mogą być:

  1. pracownicy Alter Natus Sp. z o. o upoważnieni do ich przetwarzania na polecenie Alter Natus Sp. z o. o;
  2. podmioty, którym Alter Natus Sp. z o. o powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym: dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających świadczenie pośrednictwa finansowego i/lub ubezpieczeniowego;
  3. dostawcy usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Alter Natus Sp. z o. o roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą.

Klienci Alter Natus sp. z o.o. mają  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (tylko w odniesieniu do danych, które przetwarzane są na podstawie art.  6 ust. 1 pkt a) RODO), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Klienci Alter Natus sp. z o.o. mają  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu moich danych Alter Natus Sp. z o. o narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

Pragniemy zapewnić, że Alter Natus sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.

W razie pojawienia się pytań dotyczących naszej Polityki Prywatności, Polityki Cookies czy innych z zakresu ochrony danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z nami, wysyłając e-mail na adres: biuro@alternatus.pl. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych.

Dziękujemy za zaufanie.

Alter Natus sp. z o.o.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu

Biuro

ALTER NATUS SP. Z O.O.
Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa
NIP: 113 296 29 89

Formularz kontaktowy

    Umów bezpłatną konsultację