Czym jest zdolność kredytowa?

Najprościej mówiąc, zdolność kredytowa to możliwość spłaty potencjalnego zadłużenia wraz z odsetkami i opłatami. Ocena zdolności kredytowej pozwala pożyczkodawcy oszacować, jak duża jest szansa, że dłużnik będzie regularnie spłacał zobowiązanie. Tym samym pozwala zminimalizować ryzyko niespłacenia kredytów. 

Co negatywnie wpływa na zdolność kredytową?

Istnieje kilka czynników, które mogą negatywnie wpływać na Twoją zdolność kredytową. Oto niektóre z nich:

  • Krajowy Rejestr Długów (KRD)

Negatywny wpis do KRD znacznie obniża zdolność kredytową. Dostęp do KRD – w odróżnieniu do BIK (o którym pisaliśmy już wcześniej tutaj: Co to jest BIK i jak g sprawdzić?) – mają nie tylko instytucje finansowe, ale niemalże wszyscy. Z początku w KRD znajdowały się tylko informacje o zaległościach w spłatach – teraz widnieją także informacje, które potwierdzają terminowe spłaty. W KRD można znaleźć informacje dotyczące: kredytów i pożyczek, mandatów, alimentów czy podatków.

  • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG)

Biuro Informacji Gospodarczej to bazy, która zbierają, przechowują oraz udostępniają informacje o nierzetelnych dłużnikach. Dane dotyczą zobowiązań ze wszystkich sektorów gospodarki. Informacje mogą dodać takie podmioty jak: przedsiębiorcy, instytucje finansowe, dostawcy energii, dostawcy telewizji kablowej i usług telekomunikacyjnych, gminy i sądy, a także osoby fizyczne. Negatywny wpis w BIG może być spowodowany opóźnieniem w opłacie rachunków za prąd, alimentów czy grzywny.

  • Wpisy w dziale III księgi wieczystej 

Księga wieczysta zawiera najważniejsze informacje dotyczące stanu prawnego danej nieruchomości. W III dziale znajdują się informacje, które dotyczą praw i roszczeń wobec nieruchomości. Księgi wieczyste są powszechnie dostępne – każdy ma do nich dostęp w dowolnej chwili poprzez stronę Ministerstwa Sprawiedliwości. Jeśli zamierzasz starać się o kredyt hipoteczny – jesteś zobowiązany do przedstawienia bankowi odpisu z księgi wieczystej. W ten sposób bank może sprawdzić, czy rzeczywiście jesteś właścicielem nieruchomości, która będzie dla banku zabezpieczeniem, czy nie jest ona zadłużona i będzie można łatwo upłynnić ją w razie problemów ze spłatą kredytu.        

Chcesz ubiegać się o kredyt lub inną formę finansowania? Zapraszamy do Alter Natus! Oferujemy profesjonalne doradztwo finansowe – zachęcamy do zapoznania się z całością naszej oferty. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej. Możesz także skontaktować się z nami, odwiedzając siedzibę naszej firmy, dzwoniąc pod numer lub wypełniając formularz kontaktowy – dostępne w zakładce Kontakt.